Thuốc diệt muỗi Cyper Super 600EC

620,000 

  • Thuốc diệt muỗi Cyper Super 600ec chai 1 Lit.
  • Sản phẩm của Ado Việt Nam.
  • Thành phần gồm 2 hoạt chất Cypermethrin + permethrin.
  • Số lượng tối thiểu 1 thùng 12 Lít.
  • Mua trên 5 thùng gọi để ép giá.
  • Có bán sản phẩm 100ml, 100 chai/1 thùng gọi để biết giá.
Danh mục: